MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta printederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: Nutfin Fındık - Fatih Kurt

Adres: Ortayılmazlar Mahallesi , Türbe Caddesi no 9/A ÜNYE/ORDU

Telefon: 0452 333 2852

E-posta: iletisim@karadenizfindik.com

1.2. ALICI

Ad Soyad/Unvan:    

Telefon:  

Müşteri İp adresi: 

Müşteri vergi no:  

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

Site: Satıcının ürünlerini internet üzerinden sattığı url olan  www.karadenizfindik.com alan adlı internet sitesini,

Satıcı’ya ait URL: www.karadenizfindik.com

Alıcı: Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün’ü/Ürünler’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ürün/Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen malı/malları,

ifade eder. 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün/Ürünler’in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Alıcılar Site’yi bu koşullar altında kullandıklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4 – ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün'e/Ürünler'e; Ürün'ün/Ürünler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Cinsi X Ürün Adedi: 

  Teslim Süresi:  tarihli gün ile başlamak kaydı ile 11 , haveleli ödemelerde 13  iş günü içinde.

  Toplam Fiyat Tutarı (vergi ve kargo dahil): 0 Türk Lirası

  Teslimat Adresi: 

  İşlem No (sepet id):  

  MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

  5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

  5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

  5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

  5.4. Ürünün/Ürünlerin/Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Alıcı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ayıba ilişkin belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

  5.5. Satıcı’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edebilir.

  5.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edecektir.

  5.7. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in teslimatı için, Ürün’ün/Ürünler’in bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün’ün/Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün/Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  5.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

  5.9. Alıcı siteye verdiği bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul eder , bilgilerin eksik hatalı veya yanıltıcı olmasından kaynaklanacak aksaklıklardan Alıcı sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. Site üzerinde alışverişin yapılmasına müteakip bu sözleşmenin sistemde kayıtlı örneğinin onaylanmış olduğu(alıcının ürünü sepete eklemesi ile onaylanmış olur) tarih ve saat itibariyle hatalı bilgi verdiğini 2 saat içerisinde satıcı eposta adresine düzeltilmiş adres , telefon , vergi o , tc kimlik no , İsim ,  soy İsim bilgilerinden her hangi birini iş bu sözleşmede var olan alıcı mail adresi vasıtasıyla düzelterek gönderilirse bu mail bilgi olarak esas alınacak olup aksi durumda ortaya çıkabilecek aksilikler ve problemlerden satıcı sorumlu olmayacağını alıcı kabul ve beyan eder.

   

  5.10 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  5.11 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

  5.12 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kendisine nakten ve defaten ödenir. 

  5.13 – ALICI verdiği bilgilerin eksizsiz ve tam olduğunu kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından verilmiş olan her hangi bir yanlış bilgi sonucunda doğacak olumsuzluklardan ALICI tamamen sorumludur ve bunun yükümlülüklerini kabul eder. Bu duruma istinaden doğacak yanlış adrese kargo gönderilmesi ve benzeri gibi durumlarda oluşacak durumlardan SATICI sorumlu olmayıp benzeri durumların tüm maddi manevi külfeti ALICIYA aittir.

  MADDE 6 - CAYMA HAKKI

  ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ‘ya faks, e mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

  Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

  Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

  İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  Siparişin sonuçlanması durumunda  tarihi itibari ile ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

  MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

  İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.